Outsourcing

Outsourcing oznacza przeniesienie określonych sfer działalności poza struktury firmy. Dynamika zastosowań wśród tego rozwiązania zarówno wśród małych firm, jak i dużych międzynarodowych koncernów jest olbrzymia. Działania takie pozwalają skupić się na podstawowym obszarze aktywności biznesowej, a inne działy powierzyć firmom zewnętrznym. Na polskim rynku widać to szczególnie w odniesieniu do księgowości, doradztwa prawnego oraz coraz częściej informatyki. Pojęcie outsourcingu informatycznego jest dosyć szerokie i w praktyce oznacza powierzenie określonych procesów informatycznych firmom zewnętrznym.

Główne zalety przemawiające za outsourcingiem IT, to:

 • obniżenie kosztów użytkowania technologii informatycznych,
 • usprawnienie kontroli kosztów IT, co przy własnych służbach IT jest trudne do osiągnięcia,
 • brak pozapłacowych kosztów pracy,
 • brak konieczności finansowania specjalistycznych szkoleń własnych służb IT,
 • znaczne ograniczenie ryzyka wyboru niewłaściwej technologii,
 • zwiększenie niezawodności eksploatowanych systemów IT,
 • poprawa jakości obsługi użytkowników,

Aktualnie najbardziej popularne rodzaje informatycznych usług outsourcingowych to:

 • hosting (w zakresie poczty elektronicznej i serwisów internetowych),
 • serwis sprzętu komputerowego,
 • zarządzanie i opieka nad infrastrukturą sieciową,
 • archiwizacja danych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym,
 • wdrażanie systemów informatycznych,
 • szkolenia użytkowników,
 • outsourcing informatycznych systemów zarządzania (model ASP),
 • wsparcie techniczne (helpdesk),
 • outsourcing zasobów ludzkich (informatyków).